آرشیو برچسب ها: سوخت دیزل

آشنایی با سوخت دیزل سوخت  های دیزلی مخلوطی از هیدروکربورهای مختلف هستند که دارای نقطه جوش ۱۸۰ تا ۳۶۰ درجه سانتی گراد است. آشنایی با سوخت دیزل – تاثیر وزن مخصوص گازوئیل در فرآیند احتراق سوخت های دیزلی کراکینگ شده ( شکستن مولکول های سنگین) دارای نقطه جوش بالاتر و وزن مخصوص بالاتری نسبت به […]