بازرسی فنی جرثقیل

نکات مهم در بازرسی فنی جرثقیل حین ساخت چیست؟

درخصوص بازرسی فنی جرثقیل در حین ساخت موارد زیر توسط بازرس فنی یا بازرسین مستقر در شرکت سازنده جرثقیل مورد بررسی قرار میگیرد :

·  مرور قرار داد فی مابین شرکت سازنده و کارفرما (خریدار ) .

·  اخذ اطلاعات تکمیلی مورد نیاز جهت انجام بازرسی .

·  مطالعه و مرور بر طراحی جرثقیل و نقشه های اجرائی که به تایید کارفرما رسیده باشد .

·  بازرسی مواد اولیه که خود به دو دسته تقسیم می گردد .

مواد اولیه یا اقلام خرید داخلی : شامل ورق های آهنی ، تیرآهن ، پیچ و مهره ، الکترودهای جوشکاری ، رنگ و غیره .

در خصوص موارد فوق بازرس فنی ملزم به مطابقت آنالیز مواد، لیبل ها ، پلاک ها و مشخصات فنی این اقلام با مدارک و اسنادموجود و معتبر می باشد و در صورت مشاهده مغایرت می بایست کارفرما را مطلع فرمایند . بازرس فنی می تواند جهت حصول اطمینان از کیفیت کار و انجام دقیق بازرسی فنی جرثقیل حتی درچگونگی انتقال مواد اولیه و قطعات خریداری و یا نیم ساخته به خطوط تولید نیز نظارت نماید .

· مرور و مطالعه نقشه های کارگاهی جهت ساخت جرثقیل که می بایست به تایید واحد مهندسی و طراحی شرکت سازنده رسیده باشد .

·  نظارت بر ساخت پل های جرثقیل

·  نظارت بر ساخت کلگی جرثقیل

·  نظارت بر ساخت ترولی

· نظارت بر ساخت تجهیزات برقی و تابلوی برق

· نظارت بر  Packing and Marking   قطعات ساخته شده

· نظارت بر بارگیری و محل تجهیزات

نکات مهم بازرسی فنی جرثقیل در هنگام جوشکاری

در بازرسی فنی جرثقیل در هنگام جوشکاری و مونتاژ پل ، کلگی ، ترولی و ساخت سایر قطعات ، بازرس فنی میبایست ، ابتدا با کنترل گواهینامه ( کد )جوشکاران از مهارت آنها اطمینان حاصل نماید . سپس نظارت عالیه بر مراحل مونتاژ ، منطبق با نقشه های ساخت و  رعایت کلیه تلرانس ها و استاندارددهای مرتبط داشته باشد  و پس از پایان جوشکاری کنترل غیر مخرب (NDT) را بر روی جوش هاانجام داده و در صورت رویت ایراد و اشکال ، قبل از شرع مراحل بعدی ، کار  را  متوقف نموده و  شرکت سازنده را جهت رفع ایراد و عیب  مطلع گرداند .

یکی دیگر از موارد شایان ذکر که اهمیت بالایی در هنگام بازرسی فنی جرثقیل دارد رعایت نکات ایمنی در خصوص مونتاژ کابین،وضعیت راهروهای ارتباطی و صفحات زیر پایی ، حفاظها و نرده ها جهت تامین حفاظت و ایمنی کاربران می باشد.

پس از انجـام بازرسی فنی جرثقیل مطابق مـراحل فوق نوبت به Packing  and  Marking   می رسـد . بازرس در این خصـوص  می بایست کلیه نکات را به سازنده اعلام نماید و نظارت بر بسته بندی و چگونگی بارگیری و حتی تخلیه قطعات و تجهیزات داشته باشد تا کمترین آسیب و صدمه های هنگام حمل و نقل به این تجهیزات وارد نشود .

درباره ی محمد معتمدی

یک پاسخ ارسال نمایید