مینیموم پرشر سوییچ یا همان شیر حداقل فشار

شیر حداقل فشار در کمپرسورهای اسکرو در قسمت خروجی هوا قرار میگیرد.این شیر در فشار bar 6-4 عمل میکند.استفاده این شیر فقط در کمپرسورهای اسکرو مدل oil injection است و در دستگاههای oil freeاستفاده نمی شوند.

کار اصلی این شیر در زمان بدون بار کمپرسور،یعنی زمانیکه کمپرسور زیر بار نمیباشد،انجام میگیرد.از آنجایی که در زمان بدون بار کمپرسور،فشار هوا کم میشود و یا به نوعی به صفر می رسد،میزان چرخش روغن در اسکروها نیز کم می شودو این امر هم باعث بالا رفتن دمای روغن می شودو هم عمر تجهیز اسکرو را کم می کند.به همین دلیل در زمان آنلود بوسیله شیر حداقل فشار،فشار کمپرسور را در قسمت سیکل بسته داخل کمپرسور در حدود ۲/۵ بار نگه میدارد تا میزان گردش روغن بهتر انجام گیرد.

طرز کار این تجهیز به این صورت است که وقتی فرمان بدون بار به دریچه کنترل ورودی هوا داده می شود،عملا دریچه بسته میشود و دیگر هوایی تولید نمیشود.در این حالت فشار هوای خروجی نزول پیدا میکند و در زمانی که فشار به bar 6-4 می رسد،شیر حداقل فشار عمل کرده و خروجی هوا را میبندد و میزان هوای bar6-4 را در داخل کمپرسور نگه می دارد که این فشار تا ۲/۵ بار تقلیل پیدا می کندو در فشار ۲/۵ بار می ماند.تا زمانیکه دستگاه در حالت آنلود است،۲/۵ بار در سیکل داخلی کمپرسور جریان دارد تا اینکه با فرمان مجدد،دریچه کنترل ورودی هوا به نشانه زیر بار رفتن دستگاه باز شده و فشار سازی شروع می شود.در این حالت وقتی فشار به ۶-۴ بار رسید،شیر حداقل فشار عمل کرده و هوای خروجی باز می شود و مجددا دستگاه زیر بار می رود و هوا تولید می شود.

قابل توضیح است به دلیل استفاده از این مدل شیرها در کمپرسورها اسکرو مدل oil injection میزان حداقل فشار تحویلی به مشتری ۵ بار می باشد و برای دستیابی به فشار پایین تر از فشار ۵ بار،می بایست از فشارکن استفاده شود.

ساختمان داخلی این تجهیزات از یک دریچه،تعدادی فنر،یک عدد پیچ تنظیم و بدنه تشکیل شده است که به وسیله پیچ تنظیم،میزان فشار خواسته شده تنظیم می شود که معمولا این فشار در کارخانه های تامین کننده این مدل شیرها تنظیم شده است.

درباره ی محمد معتمدی

یک پاسخ ارسال نمایید