اقدام اصلاحی / پیشگیرانه ایزو

سازمان ها برای بهبود برند خود به دریافت ایزو و بعضا پیاده سازی آن گرایش پیدا کرده اند که این موضوع کمک زیادی به استقرار کامل نرم افزار مدیریت ماشین آلات (cmms) خواهد کرد. سازمان هایی که به راستی در کسب ایزو موفق باشند بستر مناسب تری برای پیاده سازی نت را در اختیار خواهند داشت .

گاهی مشاهده می شود که اطلاعات دقیقی در خصوص تعداد تجهیز در سازمان وجود ندارد یا کدینگ تجهیز مشاهده نمی گردد این گونه موارد در سازمان هایی که به راستی موفق به کسب ایزو شده اند مشاهده نمی شود ، در این راستا نمونه ای از فرم اقدام اصلاحی پیشگرانه به پیوست قابل ملاحظه است ، این فرم می تواند راه گشای سازمان هایی باشد که می خواهد با استفاده از پیشنهاد های کارکنان خود اقدام به رفع جزئی ترین موارد نمایند .

از مطالعه و استفاده کنندگان این فرم خواهشمند است در این خصوص نظرات خود را اعلام نمایند.

F1030

فیروزه ای باشید

محمد معتمدی

 

درباره ی محمد معتمدی

یک پاسخ ارسال نمایید