به پیوست فایل پی دی اف مشخصات کمپرسور اطلس کپکو شامل نقشه انفجاری سیستم هوای فشرده و تمامی لوله کشی ها ارائه می گردد .

xats-800-cd7

درباره ی محمد معتمدی

یک پاسخ ارسال نمایید