درجه بندی ترموستات wax pellet :

دریچه ی ترموستات در دمای بین ۸۳ تا ۹۳ درجه ی سانتیگراد ، به سرعت باز می شود و بین دمای ۷۰ تا ۸۳ درجه ی سانتیگراد به آهستگی باز می شود ؛که در این محدوده انبساط گرمایی واکس جامد را داریم. در دمای بالاتر از ۹۳ درجه ی سانتیگراد ، دریچه ی ترموستات به باز شدنش تا آخرین حد مقرر ادامه می دهد ؛ که در این محدوده انبساط گرمایی واکس مایع را داریم.

همچنین ترموستات در هنگام بسته شدن ، حدود ۲ تا۳ درجه پسماند دارد. یعنی دما ۲ تا۳ درجه قبل از اینکه ترموستات شروع به بسته شدن کند، کاهش می یابد.

ترموستات و کامپیوتر :

به تازگی سیستم های کامپیوتری OBD-1 به ترموستات وابسته شده اند ، تا عامل عملیاتی دما را ، قبل از اینکه موتور در حلقه ی بسته ی گرم شدن داخل شود ، تا حداقل ۱۶۰ فارنهایت افزایش دهند. همچنین کنترل سوخت کاملا کامپیوتری شده است. ممکن است موتور ، در آب و هوای سرد ، به مدت ۱۵ دقیقه قبل از وارد شدن به حلقه ی بسته ی کنترل سوخت کار کند.در زمانیکه دریچه ی ترموستات در حالت باز باقی مانده است نوعی از سیستم OBD-1 با قدرت کار می کند ولی با تضعیف اقتصاد سوخت و افزایش خروجی اگزوز همراه خواهد بود.

سیستم های جدید OBD-2 از سیستم های OBD-1 متفاوتند.زیرا آنها از حسگرهای اکسیژن گرم شده برای قرار دادن موتور در حلقه ی بسته ی کنترل سوخت استفاده می کنند. مهندسان ، برای مدیریت سوختی موتورهای سرد ، با استفاده از حسگرهای O2 یا حسگرهای جدید نسبت هوا به سوخت ، زمان وارد شدن موتور از مرحله ی روشن شدن تا وارد شدن به حلقه ی بسته ی سوخت را به ۱۵ ثانیه کاهش داده اند. با وجود این، واحد کنترل قدرت(PCM) هنوز از ترموستات برای شروع عملیات گرم کردن موتور و چرخه های لغزشی و محرک که برای به کار افتادن صفحه نمایش های تشخیص OBD-2 و روشن کردن چراغ نمایشگر استفاده می شوند ، بهره برداری    می کنند.

برای مثال در یک سیستم OBD-2 چرخه ی گرم شدن نیاز به این دارد که در زمانیکه موتور روشن می شود ، دمای موتور از دمای کنونی اش به حداقل دمای ۴۰ فارنهایت برسد و در نهایت باید به دمای ۱۶۰ فارنهایت رسیده باشد. زمانی که معیارهای توانا سازی(همانند آنچه گفته شد) موتور دیده شدند ، ممکن است که سیستم OBD-2 شروع به روشن کردن صفحه نمایشهای خاصی کند که سوء عملهای گوناگونی را  در موتور و سیستم های کنترل ورود و خروج تشخیص می دهند.

در حداقل یک کارکرد وسایل نقلیه ، اگر کامپیوتر OBD-2 یا واحد کنترل قدرت در تشخیص دادن افزایش دمای مناسب برای موتور با عدم موفقیت روبرو شود ، یکی از خطاهای P.116DTC(محدوده ی دمای واده ی خنک کننده ی موتور سبب به وجود آمدن اشکال شده باشد.) ، P.117ECT (کاهش ولتاژ ورودی مدار سیستم سبب ایجاد مشکل شده باشد.) و یا   P.118ECT(افزایش ولتاژ ورودی مدار سیستم دلیل ایجاد مشکل باشد.)ممکن است که در حافظه ی تشخیصی کامپیوتر باقی بماند و امکان دارد سبب روشن شدن چراغ نمایشگر (MIL) شود. اما واحد کنترل قدرت برعکس عمل می کند و ممکن است ، تعداد چرخه های گرم شدنی را که توسط ترموستات راه اندازی شده اند ، بشمارد. بطوریکه در صورت مطرح نبودن عیب و خطای مورد نظر ، چراغهای نمایشگر را خاموش کند تا دوباره به صورت خاموش شده ، ظاهر شود.

هوزینگ ترموستات :

هوزینگ ترموستات برای نصب شدن در جایی دور افتاده از موتور طراحی شده است. به طور تصوری ، پشت و بالای موتور و پیوسته شده به بعضی از قسمتهای پایه ی هوایی موتور. هدف هوزینگ ترموستات این است که تعیین مسیر ماده ی خنک کننده به هر یک از قسمتهای مجرای مکش پمپ آب یا رادیاتور را کنترل کند.

هوزینگ ترموستات از یک سوپاپ تنظیم گرمایی تشکیل شده است و دارای لوازم ثابتی است که آن را به خطوط برگشت ماده ی خنک کننده ی داغ ، خط مسیر انحرافی و خط خروجی رادیاتور وصل می کنند. همچنین هوزینگ ترموستات نقطه ی پرشدن سیستم ماده ی خنک کننده را تامین می کند و برای آببندی و نگه داشتن فشار سیستم ماده ی خنک کننده ، با استفاده از درپوش، فشاری در حدود ۲۰ پوند بر اینچ مربع وارد می کند.

هوزینگ ترموستات از آلیاژ سخت شده ی شمش فلز   6160  –  T6    تولید شده است و در انواع

رنگها(سفید،مشکی و آبی)برای ضدزنگ زنی دست آخر، انودیزه شده است.

واشر آببندی ترموستات :

بطور کلی ، واشرها از ترکیب مواد فیبری ساخته می شوند و برشی برای تطبیق دادن دهانه ی ترموستات با محل جایگیری آن دارند. واشر ترموستات ، ترموستات را در جایش نگه می دارد و باعث می شود که در جایش حرکت نکند و بد تنظیم نشود ، همچنین مانع از نشت ماده ی خنک کننده می گردد.

 خرابی ترموستات :

ترموستات یک قطعه ی تا حدی ساده است و به ندرت ایجاد مشکل می کند. اما زمانیکه خراب شود ، می تواند مشکلات خطرناکی را نتیجه دهد.بدترین مورد آن در زمانی که ترموستات در وضعیت بسته باقی بماند ،(Stuck Shut) ، به وجود می آید. این خرابی در می تواند به دلایل زیر رخ دهد :

– خرابی المنت حس کننده (واکس) به وسیله ی جوش آوردن موتور از پیش خوردگی و مرور زمان و کلیه ی دلایلی که سبب بیش از حد گرم شدن موتور می شوند .

در صورت قرار گرفتن ترموستات در وضعیت stuck shut جریان ماده ی خنک کننده بین موتور و رادیاتور مسدود خواهد شد و سبب جوش آوردن موتور می شود.

حالت دیگر حالتی است که ترموستات در هنگام بسته شدن خراب شود و ترموستات در وضعیت باز باقی بماند(stuck open). این نوع خرابی می تواند به دلایل زیر رخ دهد :

– خرابی المنت حس کننده (واکس)- شکستن فنر برگشت دهنده- گیر کردن یک قطعه از رنگ یا خار و خاشاک در محل سوپاپ.

در این وضعیت جریان ثابت ماده ی خنک کننده در میان ترموستات موتور را از رسیدن به دمای عملیاتی اش منع می کند ، بنابراین سبب افزایش مصرف سوخت و کم شدن یا قطع شدن جریان خروجی به سمت گرم کننده (heater) می شود.

کنترل ترموستات :

برای کنترل کردن ترموستات ابتدا باید در رادیاتور را باز کرد و با دقت به ماده ی خنک کننده ی درون آن نگاه کرد و در حالیکه موتور سرد است ، استارت زد. در این حالت نباید هیچ حرکتی از ماده ی خنک کننده دیده شود .در غیر این صورت مشخص می شود که ترموستات خراب است و در حالت stuck open قرار گرفته است.

بعد از اینکه موتور برای ۵ دقیقه کار کرد ، شلنگ بالایی رادیاتور باید کم کم شروع به گرم شدن کند و به این وسیله باز شدن ترموستات را علامت دهد.همچنین در این وضعیت می توان حرکت ماده ی خنک کننده درون رادیاتور را دید ، در صورتی که حرکتی وجود نداشته باشد ، ترموستات در حالت stuck shut قرار گرفته و باید تعویض شود.

نحوه ی آزمایش کردن ترموستات :

در آزمایش ترموستات ، برای رسیدن به نتایج معتبر و دقیق ، آزمایش ها باید تحت موقعیت های با دقت کنترل شده انجام شوند.همانند آنچه در زیر آمده :

۱) ظرف آزمایش را با ۵۰% آب و ۵۰% ضدیخ (حداقل ۲ لیتر) پر می کنیم.

۲) با دست ترموستات را به قدر کفایت باز می کنیم ، به حدی که یک ریسمان در زیر محل نشست سوپاپ وارد شود.

۳) ترموستات را به وسیله ی ریسمان در ظرف معلق کرده ، به طوریکه کاملا در مایع داخل ظرف فرو رفته باشد و با کف ودیواره های ظرف تماس نداشته باشد.

۴) مایع را به آرامی گرم کنیم.

۵) دماسنجی را وارد مایع کنیم ، به گونه ای که حباب دماسنج نزدیک به حسگر ترموستات باشد.

دما را در زمانیکه ترموستات از ریسمان جدا می شود بخوانید. این دما به طور تقریبی دمایی است که در آن ترموستات شروع به باز شدن می کند.

انتخاب ترموستات مناسب :

بهترین راه برای اطمینان حاصل کردن از اینکه در هنگام تعویض ترموستات هیچ مشکلی به وجود نیاید ،این است که مطمئن شویم ترموستات جدید دقیقا شبیه به ترموستات قبلی است. آنچه در ادامه آمده است ، مواردی است که باید همواره در نصب ترموستات جدید ، از پیش کنترل شود.

۱) شکل ترموستات(بدون بای پس یا دارای بای پس)

۲) اندازه ی ترموستات

۳) درجه بندی ترموستات.

نحوه ی برداشتن و نصب کردن ترموستات :

۱) ماده ی خنک کننده را تا حدی تخلیه می کنیم.

۲) اتصال شلنگ بالایی رادیاتور را با قسمت خروجی آب از موتور قطع می کنیم.

۳) دو مهره ی ثابت کننده را باز می کنیم و شلنگ آب خروجی ، واشر و ترموستات را از قسمت هوزینگ ترموستات بیرون می آوریم.

۴) بعد از آزمایش کردن ترموستات آن را با یک واشر هوزینگ جدید، تعویض کرده و یا سر جایش قرار می دهیم.

۵)شلنگ آب خروجی را دوباره سرجایش می گذاریم و مهره ها را سفت می کنیم.

۶) موتور را از ماده ی خنک کننده پر می کنیم و نشتی آن را کنترل می کنیم.


درباره ی محمد معتمدی

یک پاسخ ارسال نمایید