آنالیز ارتعاشات

شرایط تحت پایش آنالیز فرکانس:

تغییرات در ویژگی های ارتعاشی ناشی از خستگی ، سایش ، عدم بالانس ، عدم هم محوری ، شل بودن مکانیکی ، آشفتگی و غیره.

کاربردهای آنالیز فرکانس:

شفت ها ، جعبه دنده ها ، سیستم های انتقال نیروی تسمه ای ، کمپرسورها ، موتورها ، یاتاقان های غلطکی ، یاتاقان های اصلی ، موتورهای الکتریکی ، پمپ ها ، توربین ها و غیره.

فواصل P-F : از چند هفته تا چند ماه.

روش کار آنالیز فرکانس:

اطلاعات از روی نقاط اندازه گیری شده در حوزه زمان با استفاده از یک الگوریتم تبدیل فوریه سریع (FFT) به حوزه فرکانس انتقال داده می شوند ، که این کار توسط خود جمع کننده اطلاعات و یا یک کامپیوتر دیگر انجام می وشد. محدوده فرکانسی که باید اندازه گیری شود ، به سرعت کار ماشین وابسته است. هر ماشینی که دارای قطعات متحرک باشد ، طیفی از فرکانسی ها را تولید خواهد نمود. یک طیف مبنا از ماشین که در شرایط خوب کار می کند ، با طیف اندازه گیری شده از ماشین در همان سرعت و فشار مورد مقیاس قرار می گیرد. هر افزایشی بیش از یک انحراف استاندارد در هر فرکانس کاری نسبت به مبنا می تواند نشانه ای از یک مشکل بالقوه باشد. یکی از ویژگی های بررسی فرکانس عبارت است از آبشار نشانه های FFT آبشارها نشانه هایی هستند که در طول فواصل زمانی در نقاط مشابه ثبت میشوند تا بتوان الگویی خاص را از آن ها استخراج نمود.

مهارت لازم جهت آنالیز فرکانس:

کارگری با تجربه و با آموزش های مناسب برای تفسیر نتایج نیاز به تمرین و تجربه قابل توجهی است.

امتیازات آنالیز فرکانس:

تجهیزات جمع آوری اطلاعات قابل حمل بوده و کاربری از آن نیز ساده است. سیستم های نرم افزاری خبره ، تفسیر اطلاعات را ساده تر می نماید. با استفاده از پلات های آبشاری ، تغییرات کوچک در وضعیت ماشین را می توان در مراحل اولیه کشف نمود.

معایب آنالیز فرکانس:

طیف های ناشی از ضربات و نویزهای تصادفی ممکن است مشابه به نظر برسند.

درباره ی محمد معتمدی

یک پاسخ ارسال نمایید