طیف سنجی نور مرئی و ماوراء بنفش

شرایط تحت پایش : تغییرات در ویژگی های روغن (قلیایی و اسیدی بودن ، مواد نامحلول).

کاربردها : روغن مورد استفاده در موتورهای دیزل و بنزینی ، توربین های گازی ، سیستم های انتقال نیرو ، گیربکس ها ، کمپرسورها و سیستم های هیدرولیکی.

فاصله P-F : چند ماه.

روش کار : نمونه روغن در برابر نور شدید ماورای بنفشی معمولا از یک لامپ هیدروژنی یا دوتریومی ، و یا نور مرئی حاصل از یک لامپ تنگستن قرار می گیرد. نورهای مرئی و ماورای بنفش به اندازه کافی انرژی دارند تا بتوانند الکترون های عناصر نمونه را به تراز بالاتری از انرژی انتقال دهند ، در نتیجه  باعث طول موج های خاصی از نور شوند. جذب نور را می توان توسط یک جدا کننده طول موج مانند یک منشور و یا یک توری تکفامساز مورد پایش قرار داد. مقدار نور جذب شده نیز در ارتباط با مقدار هر کدام از عناصر است. اندازه گیری های کمی را می توان با اسکن نمودن طیف و یا یک طول موج منفرد انجام داد.

مهارت : تکنسین آزمایشگاه با تجربه و آموزش دیده.

امتیازات : برای اندازه گیری های کمی مناسب است.

معایب : طیف ماورای بنفش و نور مرئی دارای مشخصات وسیعی هستند که برای شناسایی نمونه کاربرد کمی دارند. برای بررسی نتایج به مهارت و تجربه بالایی نیاز است. تجهیزات فقط درون آزمایشگاه قابل استفاده بوده و گران قیمت هستند.

 

فعال سازی لایه نازک

شرایط تحت پایش : سایش

کاربردها : پره های توربین ، سیلندر موتور ، شفت ها ، یاتاقان ها ، نقاط اتصال الکتریکی ، ریل ها و سیستم های خنک کاری.

فاصله P-F : چند ماه.

روش کار : یک لایه نازک از اتم های سطح ماده ای که قرار است پایش شود با بمباران توسط پرتوی از ذرات شارژ شده به حالت رادیو اکتیو درمی آید. سیستم های پایش به گونه ای تنظیم می شوند که بتوانند مقدار کاهش رادیواکتویته سطح را اندازه گیری کنند. موادی که سایش سطحی تا مقدار  داشته باشند را تا مدت چهار سال پس از رادیواکتیوکردن می توان مورد پایش قرار داد.

مهارت : برای اندازه گیری : کارگری نیمه ماهر با آموزش مناسب.

امتیازات : مقدار سایش را در زمان فعالیت کارخانه حتی وقتی که مواد دیگری نیز بر روی قطعه مورد نظر قرار دارند می توان اندازه گیری نمود.

معایب : قطعات برای فعال سازی باید جدا شوند ، مگر این که بتوان که کوپن های استفاده کرد. هر چهار سال یک بار به فعال سازی مجدد نیاز دارد.

درباره ی محمد معتمدی

یک پاسخ ارسال نمایید