شناسنامه تجهیز یکی از اولین ورودی های cmms است که می بایست به دقت جمع آوری و دسته بندی گردد ، شما می توانید نمونه این فرم را از طریق لینک ذیل دانلود کنید.

FRPM01

 

درباره ی محمد معتمدی

یک پاسخ ارسال نمایید