مهمترین اشتباهات کمر شکن کاربران نهایی cmms

اشتباهات کمر شکن کاربران نهایی را می توان به چهار گروه تقسیم کرد :

اشتباهات کمر شکن کاربران نهایی cmms –هنگام آموزش اولیه 

-حضور در محیط خاکستری و عدم تمرکز کافی در یادگیری

-ایجاد پرسش های چالشی و کاهش زمان مفید آموزش

-ازمون و خطا در مواردی که آموزش ندیده اند

-عدم مطالعه راهنمای موجود در برنامه

-جستجوری برای یافتن یک مشکل ناشناخته

اشتباهات کمر شکن کاربران نهایی cmms –دوران پیاده سازی

-عدم درک cmms و انتظارات بیش از حد

-عدم پذیرش ساختار cmms به علت تفاوت زیاد با آنچه تا کنون انجام داده اند

-ارائه پیشنهاد در خصوص تغییر ساختار نرم افزار (آنچه به تازگی با آن آشنا شده اند)

-عدم رضایت از امکانات موجود در نرم افزار و جستجوی مواردی که در نرم افزار نیست

-انتظار اضافه شدن تمام درخواست ها به نرم افزار

-عدم مطالعه و شناخت در خصوص سیستم اطلاعات و سیستم حمایت تصمیم

اشتباهات کمر شکن کاربران نهایی cmms-دوران بهره برداری

-علاقه مند به اضافه شدن گزارش های متعدد به نرم افزار

-عدم کنترل روزانه نرم افزار و رفع مشکلات احتمالی ورود اطلاعات

-عدم کسب اطلاع لازم از قیمت مواد مصرفی جهت ورود به نرم افزار

-اکتفا به شنیده ها برای تولید اطلاعات اولیه ورود به نرم افراز

-شجاعت زیاد برای پاک کردن یا اعمال نظر در خصوص روش ورود اطلاعات کارکرد تجهیز

-عدم ارتباط با سایر کاربران و کاربر ارشد به منظور یکسان سازی افکار یا رفع مشکلات مشترک

-عدم کسب اطلاع از روش های گزارش دهی و عدم ارائه اطلاعت مفید به سطوح بالاتر

-عدم تمرکز لازم بر روی ماژول نت پیشگیرانه (سرویس های دوره ای )

اشتباهات کمر شکن کاربران نهایی cmms-دوران تسلط

-حذف برخی اطلاعات ورودی به نرم افزار و عدم هماهنگی با کاربر ارشد در اعمال نظر

-عدم استفاده از گزارش هایی که در گذشته درخواست کرده بودند

-عدم استفاده روزانه از نرم افزار و به تاخیر انداختن ورود اطلاعات

-خلاصه نویسی در اطلاعات ورودی (برای مثال عدم درج دقیق اجرت تعمیرات)

-عدم درج دقیق قطعات تعمیراتی (برای مثال جمع زدن چند قطعه کوچک با یکدیگر)

-استفاده نامناسب در سطح دسترسی هایی که به مرورد به آن ها ارائه شده

-عدم مطالعه و باز آموزی دستورالعمل ثبت اطلاعات

-دوری از حضور در کلاس های حضوری آموزشی

-دوری از پرسش در خصوص  مواردی که با آن اشنا نیستند و ایجاد دوباره کاری

-به تاخیر انداختن ارائه گزارش به سطوح بالاتر به منظور نشان دادن ضرورت جایگاه شغلی خود

-به تاخیر انداختن انجام امور  روزمره و عدم برنامه ریزی برای استفاده حداکثری از امکانات نرم افزار

-دوری از همکاری با سیستم اجرا و علاقه بیش از حد به حضور در سیستم مدیریت

-فراموش کردن ماموریت اصلی سیستم اطلاعات و کم اهمیت شدن بخش هایی از cmms

 

کانال آموزش نگهداری و تعمیرات

درباره ی محمد معتمدی

یک پاسخ ارسال نمایید