تفکیک دامنه

شرایط تحت پایش: آهنگ یاتاقان هایی که تحت پوشش نویز قرار گرفته اند ، ترک های موجود در قاب یاتاقان ، چرخ دنده های خارج از مرکز یا آسیب دیده ، شل بودن مکانیکی.

کاربردها : توربین های بخار ، یاتاقان ها و جعبه دنده ها ، قطعات دوار کم سرعت در ماشین های کاغذ ، ماشین های رفت و برگشت ، و غیره.

فواصل P-F : از چند هفته تا چند ماه.

روش کار: سیگنال آنالوگ شتاب (در حوزه زمان) از فیلترهای بالاگذر عبور داده شده ، سپس تحت تفکیک دامنه قرار می گیرند. بعد یک فرکانس گسسته در طیف که اغلب “حامل” نامیده می شود ، با فرکانس دیگری که مدولاتور نامیده می شود تلفیق (مدوله) می شود. سپس سیگنال حاصل شده تحت یک بررسی طیف در محدوده فرکانس پایین قرار می گیرد. عمل تفکیک دامنه در جمع کننده دیتا و قبل از دیجیتال کردن سیگنال انجام می شود.

مهارت: تکنسینی با تجربه و آموزش مناسب.

امتیازات : کشف زود هنگام مشکلات یاتاقان ها و جعبه دنده ها ممکن است ( به خصوص در مورد یاتاقان هایی که کاملا تحت پوشش نویز قرار دارند). در سیستم های کم سرعت مانند سرعت های کاغذ به خولی عمل می کند.

معایب: برای درک و تفسیر نتایج به تجربه و مهارت بالایی نیاز است. استفاده از این روش برای یاتاقان های کم سرعت دشوار است ، چون امواج تنشی ، پیشامدهایی گذرا و کوتاه مدت (کم تر از چند میلی ثانیه) هستند ، و در نتیجه وقتی که این پالس باریک خروجی از مدار تفکیک کننده ، از مرحله آخر ماده کردن سیگنال (فیلترهای پایین گذرا ضد شکستگی) عبور نماید ، بخش بزرگی از موج تنش فیلتر می شود ، و احتمال کشف خطا کمتر می شود.

 

درباره ی محمد معتمدی

یک پاسخ ارسال نمایید