cmms  و جمع اوری داده های صحیح و به هنگام

بی شک جمع آوری دقیق داده برای ورود به نرم افزار cmms و عبور از مرحله اغتشاش، وظیفه بسیار مهم است که نمی توان به سادگی از آن گذشت اما در برخی سازمان ها به موضوع جمع آوری داده ها توجه چندانی نمی شود . این موضوع تاجایی ادامه پیدا می کند که در پروژه های مختلف یک سازمان شاهد عدم هماهنگی در جمع آوری داده های ضروری و نبود دستوالعملی برای گروه بندی داده هستیم.

در ذیل سه پیشنهاد کوتاه برای برای بهبود خروجی های cmms ارائه می گردد ، پیروی از این سه پشنهاد می تواند مسیر روشنی را در پیش روی کاربران قراردهد.

استفاده از تکنولوژی برای جمع آوری داده های cmms

اشتباهات کارکنان به علت عدم آگاهی از آنچه می بایست از سیستم اجرا جمع آوری به سیستم اطلاعات منقل کننده باعث شده تا صحت اطلاعات خروجی از cmms تحت تاثیر قرار گرفته و تصمیم گیری را دچار اخلال کند ، از این رو استفاده از تکنولوژی های در دسترس می تواند سرعت و صحت اطلاعات را به صورت چشم گیری تحت تاثیر قرار دهد.

تهیه دستورالعمل های بهره برداری از cmms

همانطور که گفته شد نبود دستورالعمل های یکسان سازی در سازمان یکی از عوامل کاهش کیفیت خروجی های cmms است . مشخص نبود دسته بندی هزینه های نگهداری و تعمیرات ، مشخص نبود تعاریف پایه کارکرد ماشین آلات ، عدم تشریح دقیق داده های ورودی ، واضح نبودن مسئولیت ها و اشاخص مرتبط با کارها از جمله مسائلی است که همواره تاثیرهای منفی خود را در عدم استفاده cmms به عنوان یک سامانه حمایت تصمیم نشان داده است. نکته ای در خصوص دستورالعمل می بایست مد نظر قرار گیرد این است که همانند سلسه مراتب سیستم اطلاعاتی می بایست تدوین و ابلاغ گردد.

برگزاری آموزش ادواری به منظور یکسان سازی ورودی های cmms

وجود دستورالعمل های دقیق به همراه ابلاغ آن از طرف بالاترین فرد سازمان خواهد توانست کاربران هوشمند را در مسیر صحیح قرار دهد اما بسیاری از کاربران cmms حتی برای مطالعه دستورالعمل ها ی ابلاغ شده زمانی نخواهند گذاشت و بسیاری از مسائل کلیدی اشاره شده در دستورالعمل به صورت پنهان باقی خواهند ماند . لذا آموزش های ادواری در باز های زمانی مشخص می تواند هماهنگی کاملی برای برای ورود داده های صحیح و شناسایی داده های ضروری ایجاد نمیاد .برای اثر بخشی بیشتر کاربران را مطابق با سطح اطلاعاتی تقسیم بندی و بر اساس نیازها و وظایف آموزش ها را تدوین و اجرا نماید.

این نوشته در حال تکمیل است…

اطلاعات تکمیلی را مطالعه فرمایید

 

درباره ی محمد معتمدی

یک پاسخ ارسال نمایید