روش انجام تست لکه در پایش وضعیت ماشین آلات

 

شرایط تحت پایش تست لکه:

در تست لکه فلزات تحت سایش ، ذرات و لجن حاصل از خستگی و گاهی خوردگی و غیره پایش می شوند

کاربردهای تست لکه :

روغن مورد استفاده در موتورهای دیزل و بنزینی ، توربین های گازی ، سیستم های انتقال نیرو ، گیربکس ها ، کمپورسورها و سیتسم های هیدرولیکی.

فاصله P-F :

از چند روز تا چند هفته.

روش کار در تست لکه:

یک یا دو قطره از روغن بر روی یک ورق کاغذ صاف لکه گیری یا کاغذ فیلتر چکانده می شود. چکه های روغن پخش شده و خشک می شوند ، ذرات بزرگ تر در مرکز یک منطقه دایره ای با شعاع کوچک باقی می مانند. با این کار بسیاری از ترکیبات آلی ، فلزی ، افزودنی هایی مانند دترجنت ، دیسپرزنت جدا می شوند. با پخش بیش تر ، روغن به درون کاغذ نفوذ کرده و فیلتر می شود ، و در نتیجه مناطق دایره ای متناسب با اندازه ذرات حمل شده با روغن بر اثر فیلتراسیون به وضوح معین می شود. حلقه ای که به روشنی به دور ناحیه خیس شده با روغن تشکیل شود ، نشانه وجود لجن خواهد بود. برا یاین که لکه روغن به طور کامل تشکیل شود به زمانی در حدود ۲۴ ساعت نیاز است ، که پس از آن می توان نتایج را به صورت فتومتریک ارزیابی نمود. با این آزمایش نشانه های نزدیک شدن دیسپرزانت های روغن به انتهای عمر را می توان بدست آورد. برخی از کیت های پرتابل استانداردهای مرجعی دارند که می توانند نشانه هایی از سطح لجن موجود در روغن از مشخص نمایند.

مهارت لازم انجام تست لکه:

ایجاد لکه روغن: کارگری نسبتا با مهارت و با آموزش مناسب.

تحلیل گر: تکنسینی با تجربه و با آموزش مناسب.

امتیازات تست لکه:

قیمت ارزان و سهولت استفاده و راه اندازی؛ سوابق ثبت شده ای ایجاد می کند؛ با دقت متوسطی می تواند نشان گر اکسید شدن روغن باشد.

معایب تست لکه:

برای کامل شدن فرآیند ایجاد لکه نیاز به زمانی ۲۴ ساعته است؛ برای تفسیر نتایج به مهارت قابل توجهی نیاز است؛ از نظر سطح لجن موجود فقط می توان اندازه گیری های کلی انجام داد. اطلاعات درباره ترکیب شیمیایی ذرات به ما نمی دهد. 

درباره ی محمد معتمدی

یک پاسخ ارسال نمایید