معرفی ماژول CM نرم افزار نگهداری و تعمیرات

۱-توضیح : نگهداری و تعمیرات ماشین آلات راهسازی و معدنی به صورت جدی نیازمند تکنیک های پیش اقدام است از این رو وجود ماژول CM می تواند کمک های شایانی به ایجاد یک سیستم کنش گر نماید . ضمنا استفاده از تکنیک آنالیز روغن توانسته در کنار افزایش ساعت کاری روغن موتور (و سایر سیستم ها) عیوب اولیه ماشین آلات را شناسایی نماید . البته این تشخیص به تنهایی کافی نبوده و می بایست به سوابق تعمیراتی دستگاه و بررسی های میدانی توجه زیادی کرد تا با اطلاعات جامع در خصوص خرابی تصمیم مناسب اتخاذ گردد .

۲-امکانات ماژول CM نرم افزار نگهداری و تعمیرات

الف : امکان تبادل اطلاعات با آزمایشگاه

در صورتی که ماژول CM  نرم افزار نگهداری و تعمیرات توانایی تبادل اطلاعات با آزمایشگاه را داشته باشد می توان نتایج آزمایش آنالیز روغن را به محض آماده شدن مشاهده کرد. این امکان ، زمان صرف شده جهت ارسال پست و پیک را حذف کرده و اطلاعات کامل را به صوت آنی در اختیار کارشناسان نت قرار می دهد.

 ب: یکپارچه بودن ماژول CM نرم افزار نگهداری و تعمیرات

همانطور که بیان شد مشاهده سوابق تعمیراتی کمک شایان توجهی به تصمیم گیری درخصوص نتایج خواهد کرد . لذا ماژول CM نرم افزار نگهداری و تعمیرات می بایست به صورت یکپارچه با دستورکارهای تعمیرات ، سوابق تعمیرات از جمله اجرت ، قطعه و اقدامات انجام شده برای تست فنی و نتایج آن ارتباط داشته باشد و کاربر به آسانی از آن ها استفاده کند در غیر این صورت جمع آوری اطلاعات برای تصمیم گیری سخت خواهد بود.

ج:صدور دستور کار و مجوز تعمیرات CM

ماژول CM نرم افزار نگهداری و تعمیرات می بایست مجهز به سیستم گردش فرم جهت اخذ مجوز تعمیر یا مرتبط با ایجاد دستور کار CM باشد این موضوع باعث تسریع در امور ، به نتیجه رسیدن اقدامات پیش اقدام و همچنین ایجاد زیرساخت گزارش دهی بر اساس نوع دستورکار خواهد شد .

د: گزارش گیری از  ماژول CM نرم افزار نگهداری و تعمیرات

استفاده از هر قسمت از نرم افزار نگهداری و تعمیرات بدون بهره گیری از گزارش عملا کاربردی در تصمیمی گیری نخواهد داشت . ماژول CM نرم افزار نگهداری و تعمیرات نیز به همین صورت نیازمند گزارش های جامعی می باشد . تعدادی از این گزارش ها به شرح ذیل می باشند :

گزارش آماری از آزمایش های انجام شده بر روی سیستم های مختلف دستگاه

گزارش فیلتر شده سیستم های مختلف هر دستگاه

گزارش آماری حالت های بحرانی ، عادی و …

گزارش آماری آلودگی های (خاک ، آب و…) شناسایی شده به صورت درصد، تعداد ، دستگاه به دستگاه ، پروژه و…

گزارش مقایسه ای پارمتر های مرتبط باهم در نتیجه آنالیز روغن

گزارش گراف عناصر فرسایشی

 

نرم افزار نگهداری و تعمیرات

نرم افزار نگهداری و تعمیرات

 

 

 

 

 

 

 

 

درباره ی محمد معتمدی

یک پاسخ ارسال نمایید